محسن شهرنازدار نقاشی بخصوص تا قبل از پیدایی عکاسی، سند مهمی از شناخت محیط انسانی برای پژوهندگان تاریخ، علوم انسانی […]

Continue Reading

مجید رضوانی برگردان مریم قره‌سو بلافاصله پس از مرگ امام حسین(ع)، هرساله به یادبود تمامی رویدادهای فاجعه بار، برای ایشان […]

Continue Reading