رزمن، پاول و ویزگراو برگردان پرستو جوزانی هنگامی که جوامع پيچيده­ تر می شوند، نوازندگان مانند رقصنده ها تبديل به […]

Continue Reading

ای. لانگ سی. کی یر برگردان فردین علیخواه مقدمه موسيقي بخش مهمي از زندگيِ بيشتر جوانان است. طبق نظر میکل […]

Continue Reading